Guest Relation

Energy

Published on ธันวาคม 18th, 2017 | by Divali

0

กฟผ.กระบี่ มอบคอมพิวเตอร์ สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ตามชนบทที่ขาดแคลน

กฟผ.กระบี่ มอบคอมพิวเตอร์ สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ตามชนบทที่ขาดแคลน

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโรงไฟฟ้ากระบี่ มอบหมายให้ นางสาวนุงนุช ไตรธเนศ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าภาคใต้ และคณะ เป็นตัวแทนหน่วยงาน กฟผ.กระบี่ ร่วมบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ปลดประจำการ มามอบให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ดังกล่าว จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย

1.โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยมีนายปรีชา กาหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเป็นผู้รับมอบ

2.โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยมีนางเจตนิพิฐ ขวัญนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสาคร คณะครู และนักเรียนเป็นผู้รับมอบ

3.โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยมีนางทิพวรรณ นบนอบ คณะครู และนักเรียน เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้เพื่อที่จะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ในการพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ของเด็กไทยต่อไป


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑