Guest Relation

Local news

Published on มกราคม 26th, 2014 | by Divali

0

กฟผ. กระบี่ จัด โครงการพบประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่

78

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านคลองรั้ว ต.ตลิ่งชัน
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
กฟผ. จ. กระบี่ จัด โครงการพบประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่

ชื่อโครงการ นำความรู้ สู่ครัวเรือน เพื่อให้ข้อมูล สร้างความมั่นใจต่อชุมชน สนับสนุนการศึกษา EHIA โรงไฟฟ้ากระบี่และ EIA ท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว มีประชาชนในต.ตลิ่งชัน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๒๐๐ คน โดยกิจกรรมประกอบด้วย

๑. โครงการชีววิถีฯ เพื่อให้ความรู้เรื่องการขยายจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) การทำฮอร์โมนผลไม้ สารไล่แมลง การทำน้ำหมักชีวภาพ จากเปลือกสับปะรด การทำผลิตภัณฑ์เอนกประสงค์สำหรับการทำความสะอาด
๒. โครงการช่างเคลื่อนที่ ได้แก่ การตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ที่ชำรุดเบื้องต้น
๓. โครงการนำความรู้สู่ครัวเรือน มีกิจกรรมให้ความรู้ จับฉลากชิงของรางวัลสำหรับผู้ที่ร่วมตอบคำถาม

นางก้อเสี้ย บ่อหนา ชาวบ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านคลองรั้ว ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ กล่าวว่า ดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ได้มาเห็นตู้ปลาที่ใส่ถ่านหินในคลองปกาสัย ทำให้ได้รู้ว่า ถ่านหินก็มีอยู่ในทะเล และไม่ทำให้ปลาตาย ประทับใจที่ กฟผ. มาช่วยชาวบ้าน นำช่างมาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ อยากให้มีโครงการแบบนี้อีกต่อไป

นางมิ้นหล้า คลองยวน ชาวบ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านคลองรั้ว ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ กล่าวว่า รู้สึกดีที่ได้มาเห็น กฟผ. มีน้ำใจ ทำงานให้กับชุมชน มาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ฟรี และได้เห็นว่าถ่านหินกับธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้

สำหรับท่านใด ที่สนใจเรื่องการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอนกประสงค์ ก็เตรียมขวดมาด้วย (แจกเฉพาะผู้ที่สนใจเรียนรู้และลงมือทำผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง) และโรงไฟฟ้ากระบี่มีการแจกน้ำหมักจุลินทรีย์ EM ให้ทุกท่านได้นำไปใช้กันด้วย

ข้อมูล : Bangnut Krabi Rrepong

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑