Guest Relation

Energy

Published on มิถุนายน 30th, 2018 | by Divali

0

กฟผ.กระบี่ จัดโครงการ ติวเพื่อน้อง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้ากระบี่ จัดโครงการติวเพื่อน้อง เตรียมส อบเข้า ม.1 ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่

วันที่ 28 มิถุนายน 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้จัดปฐมนิเทศโครงการติวเพื่อน้อง เตรียมสอบเข้า ม.1 ประจำปี 2561

โดยมีน.ส.นงนุช ไตรธเนศ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นผู้กล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน

การศึกษามีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเยาวชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ยังมีเด็กนักเรียนชั้น ป.6 อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นเด็กที่ไม่สามารถไปเรียนพิเศษ หรือกวดวิชา เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้

เนื่องจากฐานะทางครอบครัวไม่เอื้ออำนวย หรือผู้ปกครองไม่สะดวกรับส่งให้ไปเรียนพิเศษในอำเภอเมือง ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ให้ได้รับโอกาสทางด้านการศึกษา

ซึ่งอาจนำไปสู่การสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำในจังหวัดกระบี่หรือใกล้เคียงได้ ทีมจิตอาสาโรงไฟฟ้ากระบี่ จึงรวมตัวกันเป็นครูจิตอาสาและจัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 นับตั้งแต่ปี 2560 และได้รับการตอบรับจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี

โครงการติวเพื่อน้อง เตรียมสอบเข้า ม.1 ได้จัดสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ในทุกๆ วันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 17.00-19.00 น. ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่

โดยจะจัดสอนขึ้นระหว่าง
วันที่ 4 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2561 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน และในปีนี้มีนักเรียนชั้นป.6 จากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเหนือคลองเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 64 คน


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑