Guest Relation

Very Krabi

Published on มกราคม 12th, 2017 | by Divali

0

กฟผ.กระบี่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจ.กระบี่ ล้างบ้าน ส่งน้ำและมอบถุงยังชีพ

กฟผ.กระบี่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจ.กระบี่
ล้างบ้าน ส่งน้ำและมอบถุงยังชีพ

นายวิมลไชย. มงคล หัวหน้ากองบริหาร โรงไฟฟ้าภาคใต้ อพภ. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7- 11มกราคม 2560 เวลา08.00-21.00 น กฟผ.กระบี่ โดย โรงไฟฟ้ากระบี่ (อฟภ.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (อปต.) โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน (หก-ศก.)

นำรถดับเพลิง และรถบรรทุกน้ำ รวม 3 คัน นำน้ำเที่ยวละจำนวนน้ำ16,000 ลิตร (หนึ่งหมื่นหกพันลิตร) แจกจ่ายให้กับผู้เดือดร้อนที่ไม่มีน้ำกินน้ำใช้ บริเวณ ปากทางเข้าคลองใหญ่ ถนนประชาอุทิศ อ.เมือง จ.กระบี่ วันละหลายเที่ยว

เนื่องจาก กฟผ.กระบี่ ได้รับการร้องขอเรื่องน้ำใช้ในหมู่บ้านทิวเขา เนื่องจากไม่มีน้ำใช้ เนื่องจากระบบน้ำปะปาขัดข้อง จึงจัดส่งรถดับเพลิง และรถบรรทุกน้ำ จำนวน รวม 3คัน

นอกจากนี้ ทุกวันรถบรรทุกน้ำสำหรับใช้ จากโรงไฟฟ้ากระบี่ และผู้ปฏิบัติงานของ กฟผ.กว่า 10ได้ลงพื้นที่ บรรทุกนำ้จากโรงไฟฟ้่า ไปช่วยล้างดินล้างโคลน ที่มัสยิด และบ้านของชุมชนหล่ย 10 ครัวเรือน

ซึ่งได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากเหตุการณ์นำ้ท่วม 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการแจกจ่ายให้ประชาชนในหมู่บ้านทิวเขาประชาชนได้รับนำ้จาก กฟผ.ไปกว่า 50 ครัวเรือน

นอกจากนี้แล้วกฟผ.ยังได้ไปมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนที้ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในพื้นที่หมู่ 5 ต.ปกาสัยอีก 3ครอบครัว

ส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากนำ้ท่วมภาคใต้โดยภาพรวมของกฟผ.ขณะนี้ กฟผ.มอบถุงยังชีพไปแล้วกว่า 6,000ชุด


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑