Guest Relation

Energy

Published on สิงหาคม 10th, 2018 | by Divali

0

กฟผ.กระบี่จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ

กฟผ.กระบี่จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเหนือคลอง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเหนือคลอง คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” จากทั่วประเทศ ส่วนราชการอำเภอเหนือคลอง ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่

จัดกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว ประกอบด้วย ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สก ปลานวลจันทร์ และปลาสุลต่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อ่างเก็บน้ำ โรงไฟฟ้ากระบี่

สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช โดยมีนายกานรัฐ เรืองโฉม ประมงอำเภอเหนือคลอง เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอเหนือคลอง เป็นประธานในพิธีเปิด นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) นายวิมลไชย มงคล หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนา ขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน (หก-ศก.) ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (อปต.) ผู้นำชุมชนและผู้ปฏิบัติงานกฟผ.ให้การต้อนรับโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยปลาประมาณ ๓๐๐ คน

ข่าว ทีมประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้ากระบี่
ภาพ ทีมสื่อมวลชน จ.กระบี่


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑