Guest Relation

Events

Published on พฤศจิกายน 13th, 2013 | by Divali

0

กฐินสามัคคี ณ.วัดคลองขนาน

กฟผ.ร่วมกับชมรมนิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชน จ.นนทบุรี
เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดคลองขนาน

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายเผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ (ชพฟช.) นายพล คงเสือ ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 3 (ชฟฟ.๓) นายสมชาย สันติสถาวร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ (ช.อฟภ.) นางปัทมา อิงคะวัต วก.๑๑ ชพฟช. นายชัยยศ หาญอมรผู้ช่วยหัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน (ช.หก-ศก.) นายพยงค์ ตันตาปกุล ช่างระดับ ๙ หัวหน้าแผนกบริหารท่าเรือ โรงไฟฟ้ากระบี่ (หบทต-ฟ. อฟภ.) และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมกับนายอนันต์ บริวารพิทักษ์ ผู้นำชมรมนิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชน จ.นนทบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างหลังคาโรงครัว ณ วัดคลองขนาน หมู่ ๕ บ้านคลองขนาน ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยมีนายวิทยา บุญคง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ บ้านคลองขนาน และประชาชนมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก โดยได้ปัจจัยจาก กฟผ. และผู้ปฏิบัติงาน เป็นเงิน จำนวน ๑๐๐,๙๙๙ บาท และจากผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญ เป็นเงิน จำนวน ๕๖๐,๒๕๒ บาท รวมปัจจัยที่ได้จากการทอดกฐินในครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๑,๒๕๑ บาท

ข่าว : ฐิติภัทร์ ภาณุไพศาล

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑